เทยเท่

TT07 เทยเกษตรตำบล: ใจสู้ ทันสมัย ใกล้ชิดประชาชน

September 21, 2017

นอกจากเพลงกสิกรแข็งขัน และภาพผู้ชายที่ใส่ชุดข้าราชการในละครแล้ว เราก็นึกภาพเกษตรตำบลไม่ออกว่าเขาทำงานกับประชาชนยังไง ‘เต๋าหวาน’ เทยเท่ในเอพิโสดนี้เลยจะมาเล่าเรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดเคียงข้างกับเกษตรกรไทยขนาดไหน แล้วความเป็นเทยมันยากลำบากในการทำงานแบบนี้หรือเปล่า

มาเปลี่ยนภาพจำว่าจะมีตีกลองประชุมอย่างที่เราคุ้นเคยกันในเพลง เพราะเกษตรตำบลทุกวันนี้เขาใช้แอปพลิเคชันลิงก์กับดาวเทียมเก็บข้อมูลทางการเกษตรแบบเท่ๆ กันแล้ว

Time index
03.58 เทยเดินสายประกวดนางงาม
13.10 นักศึกษาเคมีการเกษตร
16.12 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
19.32 การทำงานกับเกษตรกร
26.50 เทคโนโลยีในการทำเกษตร
31.44 เกษตรกรไทยทุกวันนี้
38.47 อยากเปลี่ยนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไหม

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/toeytey07