เทยเท่

TT09 เทยช่างภาพอนุรักษ์: จับแฟชั่นใส่ลงภาพถ่ายเพื่อช่วยเหลือสัตว์และสังคม

November 2, 2017

หากใครที่อยากทำงานเพื่อสังคมแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน อยากให้ฟังพอดแคสต์เทยเท่ตอนนี้

ทอม-ธีระฉัตร โพธิสิทธิ์ คือเทยธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งสนใจเรื่องราวหลากหลาย และเปลี่ยนเอาความสนใจนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำเพื่อสังคม ทั้งการถ่ายภาพแฟชั่นอนุรักษ์สัตว์ การถ่ายภาพแฟชั่นเพื่อรณรงค์ให้คนบริจาคอวัยวะ รณรงค์เรื่องความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ

นอกเหนือไปจากเรื่องอนุรักษ์แล้ว ครั้งหนึ่ง ยังเคยขับเครื่องบินเล็กรอบโลกกับอดีตคู่ชีวิต เพื่อเก็บโปสต์การ์ดจากคนไทยในต่างประเทศ มาถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 9

Time index
01.50 สนใจเรื่องธรรมชาติตั้งแต่เด็ก
04.52 วัยเด็กศิลปะคือความถูกต้องและหลักการ
06.20 พบคู่ชีวิต
09.19 จุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพ
11.10 โครงการบินรอบโลกรวมใจเพื่อในหลวง
17.50 The Last Farewhale แฟชั่นรณรงค์อนุรักษ์วาฬบรูด้า
22.18 The Boy Who Grows Up Among The Seashells แฟชั่นเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวอูรักลาโว้ย
28.04 Anatomy 101 แฟชั่นเพื่อรณรงค์บริจาคอวัยวะ
33:51 อยากทำงานเพื่อสังคมต้องเริ่มจากตรงไหน
39.19 อยากเปลี่ยนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไหม

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/toeytey09